/images/avatar.jpeg

Tasarım Kalıpları

Yazılım projeleri yazılımcılara verilen belirli argümanlar üzerinden oluşan projelerdir. Genellikle proje geliştirmelerinde büyük resim tam anlamıyla görüntülenemediğinden projeler zamanla değişmektedirler.Bu değişimler bazen projelerin yeniden yazılmasını gerektirmektedir. İşte bu kadar köklü değişimlerin önüne geçmek açısından projelerimizi belirli tasarım kalıplarına oturtarak ilerler isek değişimlerin maliyetlerini küçültebiliriz. Nasıl ortaya çıkmıştır? Kalıplar(Patterns) Amerikalı mimar Christopher Alexander tarafından 1977 yılında mimari konseptler adıyla ortaya çıkmıştır. 1987 yılında Kent Beck ve Ward Cunningham bu kalıpları kendi deneyimleri ile programlama üzerinde uygulamışlardır ve o yıl düzenlenen OOPSLA konferansında bu çalışmalarını sunmuşlardır.

React Js ile Facebook Login Entegrasyonu

React Js ile Facebook Login Entegrasyonu Uygulamalarda kullanıcı sayısını arttırabilmek için sosyal medya bağlantılarının yapılması günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda React.js uygulamamızaFacebook’u nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz. Entegrasyon yapılırken Facebook’un sağlamış olduğu javascript sdk dan yararlanılmıştır. Facebook Software Development Kit (SDK) ‘in yüklenmesi Uygulamamızda componentDidMount içerisinde sdk nın sağladığı Facebook.init methodu ile facebook sdk projeye yüklenir. FB.init methodu içerisinde 4 adet parametre sayesinde sdk ayarları yapılmaktadır. Bunlar ; appId : Entegre edilen uygulama için Facebook tarafından verilen id.

Nedir bu Optional?

Her yazılımcının yazılım hayatı boyunca en çok karşılaştığı exceptionlardan biri olan NullPointerException Java 8 ile artık önlenebilir hale gelmiştir. Bu yazıda Java 8’in yeni özelliklerden biri olan java.util.Optional sınıfını inceleyeceğiz. Optional sınıfı içerisinde toplamda 15 adet method bulundurmaktadır.Bu methodlar ile NullPointerException ın nasıl önleneceğini örnekler ile anlatmaya çalışacağım. of : Bu method Optional türde olmayan herhangi bir nesneyi Optional türe çevirmek için kullanılır. Tabiki bu nesneye bir değer atanmış olması gerekmektedir.

Senkron vs Asenkron Programlama

Senkron programlama, yazılımda her bir işlemin sıra ile yapılmasıdır. Örneğin süpermarketlerdeki kasa kuyruğunda bir önceki müşteri, ürünlerinin ödemesini yapmadan sizin ürünlerinize sıra gelmemektedir. Beklerken yaşanan zaman kaybı Asenkron programlamada ortadan kalkar. Asenkron programlama; işlemlerin birbirini beklemeden , bağımsız olarak gerçekleşmesidir. Süpermarket örneğinden devam edecek olursak, Asenkron programlama; her müşterinin sıra beklemeden istediği kasadan ödeme yapabilmesini sağlamaktadır. Java programlama dili Java 8 ile birlikte Asenkron programlamaya da ilgisini arttırmıştır. CompletableFuture arayüzü Java’nın Asenkron programlama için kullanılan bir sınıfıdır.

Vue.js

Merhabalar bu yazımda Vue.js den bahsedeceğim. Vue.js web arayüzleri oluşturmak için geliştirilen bir JavaScript kütüphanesidir. Evan You tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Benzerlerinin aksine öğrenimi kolay ve basittir. Ayrıca moduler yapı oluşturmak için alt yapıya sahiptir. Neden Vue.js i kullanalım? JavaScript’in kolayca yazılabilmesine olanak sağlamaktadır. Vue.js ile başlamak son derece kolaydır. Dokümantasyonları sayesinde öğrenimi kolay ve kaynak kodu oldukça fazladır. Dış kütüphanelere ihtiyacınız yoktur. JQuery olmadan da kullanabilirsiniz. Pek çok eklenti olmasına rağmen herhangi bir eklenti kurmanıza gerek kalmamaktadır.